"ทางของบุญของบาป" (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)

 วิริยะ12    31 พ.ค. 2562


 "ทางของบุญของบาป"

" .. "ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ" กายก็เป็นเหตุอันหนึ่ง วาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ใจก็เป็นเหตุอันหนึ่ง กายทุจริตเป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง วจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง มโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง

การละกายทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง การละวจีทุจริต ก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง การละมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญ อย่างหนึ่ง "ทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เอง" ไม่ได้อยู่ที่ไหน เราก็ทำเอา สร้างสมเอา .. "

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ DT014902

วิริยะ12

31 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5084 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย