"ภพเบื้องหน้าเราไม่มีแล้ว" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    11 มี.ค. 2562

.
" .. ภพเบื้องหน้าเราไม่มีแล้ว
พรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้ว
กิจอันเราควรทำ เราได้ทำเสร็จแล้ว
กิจอื่นที่ควร ไม่มีอีกแล้ว .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตDT014902

วิริยะ12

11 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย