"สงบจิต สงบกิเลส" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

.
"สงบจิต สงบกิเลส"

" .. ที่ว่า "เราทำสงบหรือสมาธินี้ มันสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลสหรอก" เรานั่งทับมันไปให้มันสงบเฉย ๆ "เหมือนกับหินทับหญ้า" หญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับ อีก ๓-๔ วันเรามายกหินออก หญ้ามันก็เกิดขึ้นอีก

แปลว่า "หญ้ามันยังไม่ตาย คือมันระงับเฉย ๆ เช่นเดียวกับนั่งสมาธิ มันสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลส" นี่เรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอน

ฉะนั้น "การที่สงบนี้เราจะต้องพิจารณา สมาธิก็สงบแบบหนึ่ง แบบหินทับหญ้า" หลายวันไปยกหินออกจากหญ้า หญ้าก็เกิดขึ้นอีก "นี่สงบชั่วคราว"

"สงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออก" ทิ้งมันไว้อย่างนั้น ทับมันไว้ ไม่ยกหินออก หญ้ามันเกิดไม่ได้ "นี่เรียกว่าสงบแท้ สงบกิเลสแน่นนอน นี่เรียกว่าปัญญา" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโทDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  139 


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย