"ศิลกับหิริโอตตัปปะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

"ศิลกับหิริโอตตัปปะ"

" .. ศีล ที่ชัดอยู่ในนั้นเชื่อว่า "ทำบาปเป็นบาป ทำบุญเป็นบุญจริง" เมื่อเชื่ออย่างนี้แล้ว "หิริโอตตัปปะ เกิดขึ้นในตัว" ไม่มีการกระทำความชั่ว เพราะละอายบาปกลัวบาป

เมื่อละอายบาปมันก็หมดเรื่อง การทำความชั่วก็ไม่มี "ศีล ทั้งปวงหมดก็รวมลงมาที่ หิริโอตตัปปะ" นี่พูดไว้เฉย ๆ นี่และพูดไปเป็นส่วน ๆ แต่ว่าลงมาอันเดียวกัน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3028 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย