"พุทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 ม.ค. 2561

 "พุทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย"

" .. ศาสดาองค์เอก "ทุกพระองค์อยู่ในคำว่า พุทโธทั้งนั้น แล้วก็รวมธัมโม สังโฆ มาอยู่เป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้" พอระลึกถึงพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ก็เป็นอันว่าระลึกถึงธรรมแท่งเดียวกันนี้

"สามรัตนะนี้รวมเป็นธรรมแท่งเดียวกันมีค่ามีราคา" เราอย่าไปหวังเอาค่าเอาราคากับสิ่งภายนอกสกปรกโสมมที่มันแย่งกันอยู่เวลานี้เห็นไหมล่ะ "แย่งกันนี้แหม ตายแล้วกระดูกก็เอาไปไม่ได้เลย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4057&CatID=2DT014902

วิริยะ12

19 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5184 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย