หลวงปู่หลุย จันทสาโร - วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย

"อุปสมบท พร้อมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย โดยหลวงปู่หลุย เป็นนาคขวา บวชก่อนหลวงปู่ขาว ๑๕ นาที และได้มาอยู่กับท่าน พระอาจารย์มั่น และท่านพระอาจารย์เสาร์ ที่ อ.ท่าบ่อ เป็นเวลา ๑๑ ปี "


ประวัติ : หลวงปู่หลุย จันทสาโร - วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
นามเดิม : นายบา วรบุตร

เกิด วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู ท

สถานที่เกิด : ที่ อ.เมือง จ. เลย

บิดา : บิดา นายผ่อย วรบุตร , มารดา นางกวย วรบุตร

อุปสมบท : เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยบวชฝ่ายมหานิกาย อยู่ ๑ ปี แล้วญัตติเข้าเป็นฝ่ายธรรมยุติ ที่ จ.เลย กับท่านพระครูอดิสัย คุณาธาร อยู่ ๑ พรรษา และได้ญัตติเป็นครั้งที่สอง ที่ จ. อุดรธานี

มรณภาพ : 25 ธันวาคม 2532

หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย

นามเดิม นายบา วรบุตร บิดา นายผ่อย วรบุตร มารดา นางกวย วรบุตร เกิด วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู ที่ อ.เมือง จ. เลย มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน คือ ๑. นางบวย วรบุตร (ถึงแก่กรรม) ๒. หลวงปู่หลุย (มรณภาพ) ๓. นายสุข วรบุตร (ถึงแก่กรรม)

หลังจากที่หลวงปู่ จบชั้นประถมปีที่ ๓ จากโรงเรียน วัดศรีสะอาด ได้ไปอยู่กับพี่เขย ซึ่งทำงานเป็นสมุห์บัญชี แผนกสรรพากร อ.เชียงคาน อายุ ๑๘ ปี ได้เข้าโบสถ์ นับถือศาสนาคริสต์ เพราะชอบสวดมนต์ นับถือศาสนาคริสต์ อยู่ ๕ ปี จนคุณพระเชียงคาน ให้ชื่อว่า นักบุญ หลุย จากการที่คลุกคลีอยู่นี้ ได้เห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จึงออกจากศาสนาคริสต์ เข้าอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยบวชฝ่ายมหานิกาย อยู่ ๑ ปี แล้วญัตติเข้าเป็นฝ่ายธรรมยุติ ที่ จ.เลย กับท่านพระครูอดิสัย คุณาธาร อยู่ ๑ พรรษา และได้ญัตติเป็นครั้งที่สอง ที่ จ. อุดรธานี โดยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์

ในครั้งนี้ได้อุปสมบท พร้อมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย โดยหลวงปู่หลุย เป็นนาคขวา บวชก่อนหลวงปู่ขาว ๑๕ นาที และได้มาอยู่กับท่าน พระอาจารย์มั่น และท่านพระอาจารย์เสาร์ ที่ อ.ท่าบ่อ เป็นเวลา ๑๑ ปี และหลวงปู่ ได้อยู่เป็นเจ้าอาวาส วัดถ้ำผาบิ้ง อยู่ ๒ - ๓ ปี ก็ได้เที่ยววิเวก โดยให้พระอาจารย์มนตรี (หรั่ง คณาโสภโณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาบิ้งสืบต่อไปแทน


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย