เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 7)

 มหาราชันย์   30 ก.ย. 2563

เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 7)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
... จากตอนที่ 1 ...เราเริ่มกันที่การอธิการกุศล และการตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาการดับขันธ์ปรินิพพาน
... ตอนที่ 2 ...เราจะแสวงหาอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ อันเป็นอาหารสุดแซ็บจานที่ 1 มาเสวยกัน
... ตอนที่ 3 ...เราได้รู้จักอาหารจากแรกอันเป็นอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ ว่าเป็นใครกันบ้าง ??
... ในตอนที่ 4 “สัปบุรุษ” ที่เหลืออยู่และพบเห็นได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา นั่นคือพระศาสดา
... ตอนที่ 5 เราทราบแล้วว่า พระธรรมเทศนาคือ “พระศาสดา” และเป็น “สัปบุรุษ”
... ตอนที่ 6 ทานอาหารจานแรก เมื่อ “พระศาสดา” มาปรากฏอยู่เบื้องหน้า
... ตอนนี้เรามาดูกันว่า อักขระอันเป็นธรรมและวินัย ที่เรียกว่า “พระศาสดา” นั้น พระองค์ทรงตรัสอะไรกับเรากันบ้าง ??
... เมื่อทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ด้วยบทอิติปิโส บทธรรมจักร ฯ เป็นต้น แต่ละบทเราเราต้องทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาจริง ๆ ทำให้เป็น “พระศาสดา” ที่มีชีวิตปรากฏเบื้องหน้าท่านแล้วจริง ๆ
... เมื่อได้ทานอาหารจากแรก คือการคบ “สัปบุรุษ” กันแล้ว ต่อไปเราก็จะมาทานอาหารจานที่ 2 กันนั่นคือ “การฟังพระสัทธรรม”
เรามาฟังพระสัทธรรมจากพระศาสดาในพระคาถานี้กันครับ
ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ
ยมปุริสาปิ จ ตํ อุปฏฺฐิตา
อุยฺโยคมุเข จ ติฏฺฐสิ
ปาเถยฺยมฺปิ จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
นิทฺธนฺตมโล อนฺคโณ
ทิพฺพํ อริยภูมิเมหิสิ.
บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้สีเหลือง,
บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว.
ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม,
อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี.
ท่านนั้น จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน,
จงเป็นบัณฑิต กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักเข้าสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์
... จากพระคาถานี้ท่านทราบไหมว่าพระศาสดาได้แสดงธรรมเรื่องอะไรแก่ท่านบ้าง ??
... ถ้าไม่ทราบ ถ้าไม่เข้าใจ ทำอย่างไรเราจึงจะทราบและเข้าใจพระธรรมเทศนานั้นอย่างลึกซึ้งได้โดยวิธีไหน ??
...
สวัสดียามสายครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   

DT09714

มหาราชันย์

30 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5826 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย