การบรรยายแนวทางการเรียนสอนให้เกิดความทรงจำพระไตรปิฎก วัดจากแดง อ.พระประแดง วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

 staffwatchakdaeng   10 ม.ค. 2560

การบรรยายแนวทางการเรียนสอนให้เกิดความทรงจำพระไตรปิฎก วัดจากแดง อ.พระประแดง

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทร 02.464.1122 02.462.5928   


DT017189

staffwatchakdaeng

10 ม.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5849 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย