ขอเชิญบวชเนกขัมมภาวนาและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

 Ratchada    27 ก.ค. 2558

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถเก่า
(คืนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

คลิกชมวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ https://youtu.be/GJz4y-FFvUA

~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ – แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘)

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.

~ พิ ธี ล า สิ ก ข า ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

สำนักปฏิบัติกรรมฐานประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘

แผนที่วัดและรายละเอียดการเดินทาง
http://www.watmaheyong.org/index.php/th/faq/54-faq-howtocome

เกาะติดภาพกิจกรรมบวชเนกขัมมภาวนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
https://www.facebook.com/events/935016626539942   

สถานที่ตั้ง : สำนักปฏิบัติกรรมฐานประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘

DT015578

Ratchada

27 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5876 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย