ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย/ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ-วิปัสสนา วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์ กรุงเทพ

 น้ำค้างยอดหญ้า   1 มิ.ย. 2554

บ้านธรรมะรื่นรมย์ ร่วมกับชมรมธรรมะไทย

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย/ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ-วิปัสสนา
ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์ ถประชาอุทิศ 117/1 เยื้องกับวัดทุ่งครุ
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30-16.00 น.


การปฏิบัติอบรมจิตในแนวปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ

เป็นการปฏิบัติหรือการฝึกปฏิบัติอบรมจิต เพื่อให้เข้าใจถึงมัคคจิตและผลจิต โดยอบรมจิตในแนวปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ ดังนี้

๑. เจริญอริยสัจ ๔ อนัตตลักขณสูตร และบทอรหัตตมัคค โดยอาศัยฌานเป็นบาท (ทั้งโลกียฌานและโลกุตตรฌาน)
๒. ฝึกปฏิบัติเจริญฌานสมาบัติทั้งอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌาน
๓. อบรมบรรยายทั้งปริยัติ (ภาคทฤษฎี) และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ในเรื่องของจิต และสภาวธรรมที่
เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตของตนจากโลกียกุศลสู่โลกุตตระกุศล
๔. อธิบาย/บรรยายให้เข้าใจถึงเรื่อง อริยะมัคค ๔ อริยะผล ๔

กำหนดการปฏิบัติ

09.00 - 12.00 น. เจริญปัญญาวิมุติ โดยพิจารณาอริยสัจจ์ 4 มีฌาน 4
เป็นบาท และเจริญเจโตวิมุติ ในฌานสมาบัติ 8 และ
สภาวะการเข้าสู่สัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 - 14.00 น. สนทนา /ตอบข้อซักถาม
14.00 - 16.00 น. เจริญปัญญาวิมุติ โดยพิจารณาอนัตตลักขณสูตร
มีฌาน 4 เป็นบาทจิตตกรีฑา เพิ่มอินทรีย์ 8 ให้แก่กล้า เพื่อเจริญเจโตวิมุติ

ตอบข้อซักถาม แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต

*****************************

บ้านธรรมะรื่นรมย์ อยู่ในซอยประชาอุทิศ 117/1
นั่งรถ 2 แถวแดง ใต้ทางด่วนสุขสวัสดิ์ ไปทางทุ่งครุ
เมื่อผ่านวัดทุ่งครุ สังเกตุทางซ้ายมือ จะมีซอยประชาอุทิศ 117...117/1 ให้ลงแล้วเดินเข้าซอย 117/1 ไปประมาณ 40 เมตร
หรือนั่งรถป๊อกป๊อก สาย 88,99, ปอ.พ.20 จากตลาดบางปะกอก

รถส่วนตัวขับเข้าถนนประชาอุทิศ หรือเข้าซอยสุขสวัสดิ์ 70 แล้วตรงไปยังทุ่งครุ เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 117/1 มีที่จอดเพียงพอครับ

DT010234

น้ำค้างยอดหญ้า

1 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5253 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย