ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษา วันที่1-11กรกฏาคม2554

 pray1975   12 พ.ค. 2554

วัดป่าบ้านผือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดเข้าอยู่ปริวาสกรรม(จุลลสุทธันตะ)และปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานก่อนเข้าพรรษา15วัน หรือขึ้น ๑ค่ำเดือน ๘ของทุกๆปี ปีนี้ตรงกับวันที่1-11กรกฎาคม2544 จึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าและเรียนเชิญเจริญพรญาติธรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันเวลาดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-536393 และ๐๘๖-๒๔๐๔๓๕๘ หรือ http://www.dhammakhosana.com/

DT011008

pray1975

12 พ.ค. 2554

ดีครับ


 เปิดอ่านหน้านี้  5400 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย