แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสามร่มโพธิ์ศรี

 pleza  

สำนักปฏิบัติธรรมสามร่มโพธิ์ศรีเป็นสำนักปฎิบัติธรรมสำหรับแม่ชี หรือผู้หญิงที่ต้องการนุ่งขาวห่มขาวถือศีล พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับการปฎิบัติสมาธิวิปัสนาที่ถูกวิธี
ใครปฎิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามีปัญหา เช่น เกิดนิมิตต่างๆที่หน้ากลัว หรือ คิดว่าตนเองคนรู้จักโดนคุณไสยมนต์ดำต้องการความช่วยเหลือ ติดต่ออาจารย์แม่ชี ท่านช่วยได้ให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0898462183 ในเวลา 9.00น. ถึง 11.00 น. และ 14.00 น. ถึง 16.00 น. ได้ทุกวัน
   

ที่มา : สำนักปฎิติบัติธรรม

5,978


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย