จิตตภาวนา


 • จิตตภาวนา

 • โดย
 • พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร 29 ก.ย.-1 ต.ค.66 สมาชิกและสาธุชนทั่วไป
 • วันที่ 29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1654
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • จิตตภาวนา
  โดย
  พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  29 ก.ย.-1 ต.ค.66

  สมาชิกและสาธุชนทั่วไป


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1654

 เปิดอ่านหน้านี้  202 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย