การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์


 • การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์

 • โดย
 • พระคเชนทร์ สุนทโร
 • วันที่ 21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)
 • เลขที่ 19 หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทร: 02-0163049 , 02-0163050
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1462
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/ouLf8PoiJQqyAmEp6
 • การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์
  โดย พระคเชนทร์ สุนทโร
  21-25 ก.ย.66
  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปี ขึ้นไป

  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ

  กำหนดการโดยสังเขป
  กำหนดการโดยสังเขป  วันแรกของการปฏิบัติ

  07.30-09.30 น. - ลงทะเบียนเข้าที่พัก

  09.30-10.00 น. - ปฐมนิเทศทั่วไป

  10.00-11.00 น. - พิธีขอขมา สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน

  - พระวิปัสสนาจารย์ / วิปัสสนาจารย์ เปิดอบรมกรรมฐานกล่าว“สัมโมทนียกถา”

  11.00-12.00 น. - อาหารกลางวัน / สรีระกิจ

  12.00-13.00 น. - ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

  13.00-14.30 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

  14.30-16.00 น. - ปฏิบัติธรรม

  16.00-18.00 น. - น้ำปานะ / สรีระกิจ / ปฏิบัติธรรม

  18.00-19.00 น. - ทำวัตรเย็น / จิตตภาวนา

  19.00-21.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม / ตอบปัญหาธรรม

  21.00 น. - พักผ่อนด้วยสติ  วันที่สองถึงวันที่สี่ของการปฏิบัติ

  04.30-05.00 น. - ตื่นนอน / สรีระกิจ

  05.00-05.30 น. - ทำวัตรเช้า

  05.30-07.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

  07.00-08.30 น. - อาหารเช้า / สรีระกิจ

  08.30-11.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

  11.00-12.00 น. - อาหารกลางวัน / สรีระกิจ

  12.00-13.00 น. - ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

  13.00-16.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

  16.00-18.00 น. - น้ำปานะ / สรีระกิจ / ปฏิบัติธรรม

  18.00-19.00 น. - ทำวัตรเย็น / จิตตภาวนา

  19.00-21.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม / ตอบปัญหาธรรม

  21.00 น. - พักผ่อนด้วยสติ  วันที่ห้าของการปฏิบัติ

  04.30-05.00 น. - ตื่นนอน / สรีระกิจ

  05.00-05.30 น. - ทำวัตรเช้า

  05.30-07.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

  07.00-08.30 น. - อาหารเช้า / สรีระกิจ

  08.30-11.00 น. - โอวาทปิดหลักสูตร

  - กรอกแบบประเมินผล / แสดงความรู้สึก

  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวพุทธฯ

  - พิธีปิด / ขออโหสิกรรม / ถวายพระราชกุศล / สมาทานศีล / ถวายปัจจัย / ถวายไทยธรรม

  - ถ่ายภาพหมู่ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  การเตรียมตัวและการเตรียมใจ
  การเตรียมตัวและการเตรียมใจ  การเตรียมตัว

  เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

  สุภาพบุรุษ

  - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ

  - กางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

  สุภาพสตรี

  - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ

  - เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง

  - ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บาง

  - สวมชุดชาว ผ้าถุงและห่มสไบทุกครั้ง ระหว่างเข้าฟังพระธรรมเทศนาและเข้าสอบอารมณ์  หมายเหตุ

  - จัดเตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดโครงการ โดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาว และของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว ฯลฯ

  - สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อ ออกนอกห้องพัก  การเตรียมใจ

  - วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้เพื่อรับประสบการณ์

  - วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุกๆเรื่อง

  - วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้านตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1462

 เปิดอ่านหน้านี้  192 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย