วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์


 • วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์

 • โดย
 • พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
 • วันที่ 25 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
 • ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
 • โทร: 096 186 7071
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1550
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/SvqsYZiHkc3LkB4F7
 • วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์

  วันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย.66

  ผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  -----------------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1550

 เปิดอ่านหน้านี้  193 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย