วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์


 • วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
 • โดย
 • พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
 • วันที่ 25 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
 • บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 • โทร: 096 186 7071
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1550
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/SvqsYZiHkc3LkB4F7

 • วิปัสนากรรมฐาน พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) โดยใช้สื่อวีดีทัศน์

  วันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย.66

  ผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  -----------------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


505


Ralated Story
เเค่รู้
• 1 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย