การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์


 • การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์

 • โดย
 • พระคเชนทร์ สุนฺทโร
 • วันที่ 24 ส.ค.66 - 28 ส.ค.66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1606
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์

  โดย

  พระคเชนทร์ สุนฺทโร

  24-28 ส.ค.66

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

  ----------------------------
  การแต่งกาย : ขุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1606

 เปิดอ่านหน้านี้  193 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย