ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี

"นอกจากการกำหนดเป้าหมายของตนและการยึดเหนี่ยวเป้าหมายนั้นเมื่อมีสิ่งมากระทบ เราต้องฉลาดในวิธีที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย

พระพุทธองค์ตรัสว่า แม่ไก่ต้องการให้ลูกเกิด แต่ไม่ยอมนั่งกกไข่ เอาแต่ตั้งความปรารถนาไว้ หรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้ลูกเกิดโดยสวัสดี มันย่อมไม่ได้เรื่อง

ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,531 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย