นักปฏิบัติจึงต้องฝึกให้เห็นความจริง เพื่อปล่อยวางความรู้สึกเป็นเจ้าของร่างกาย เราจึงจะสามารถดูแลมันให้ดีตามหน้าที่ได้โดยไม่เป็นทุกข์กับมัน
สาระสำคัญของการเป็นเจ้าของคืออำนาจ สิ่งที่เป็นของเราจริงๆ ย่อมอยู่ใต้อำนาจของเรา แล้วร่างกายล่ะ เป็นของเราจริงไหม ถ้าเป็นของเรา เราต้องมีอำนาจเหนือร่างกายสิ เราน่าจะสั่งได้ว่า อย่าเพิ่งแก่นะ อย่าเพิ่งเจ็บนะ อย่าเพิ่งตายนะ แต่ร่างกายไม่เคยรับฟังเราเลย นักปฏิบัติจึงต้องฝึกให้เห็นความจริง เพื่อปล่อยวางความรู้สึกเป็นเจ้าของร่างกาย เราจึงจะสามารถดูแลมันให้ดีตามหน้าที่ได้โดยไม่เป็นทุกข์กับมัน

พระอาจารย์ชยสาโร   
 3,121 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย