ป่วยก็หาย พุทธมนต์นี่แหละ สวดไม่หยุดพลังงานมาที่จิตเราไปที่ธาตุ ก็ค่อยๆ หาย ระยะเวลาของกรรมที่เราทำในอดีตมีระยะเวลาเท่าไหร่ ดูอาการปัจจุบัน ฝึกไปเรื่อยๆ จะค่อยๆเข้าใจ
ป่วยก็หาย
พุทธมนต์นี่แหละ สวดไม่หยุด
พลังงานมาที่จิตเราไปที่ธาตุ ก็ค่อยๆ หาย
ระยะเวลาของกรรมที่เราทำในอดีต
มีระยะเวลาเท่าไหร่ ดูอาการปัจจุบัน
ฝึกไปเรื่อยๆ จะค่อยๆเข้าใจ

พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)
วัดถ้ำเมืองนะ
 2,649 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย