เวลาไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วินาทีเดียว พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า เวลาล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่?
ตอนอายุน้อย เรามักจะมองเวลาว่าไหลช้า เหมือนแม่น้ำคดเคี้ยว
พออายุมากแล้ว เราจึงรู้ว่าที่จริงแล้วเวลาไหลเร็วมาก เหมือนน้ำตก
เวลาไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วินาทีเดียว
พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า
เวลาล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่?

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,686 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย