การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม กิเลสเกิดตรงไหนนั่นแหละที่เราต้องปฏิบัติ


การทำงาน ถึงแม้ว่างานนั้นเป็นสัมมาอาชีพ หรือเป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศล ถึงแม้ว่าเราทำงานด้วยความขยันขันแข็งและความซื่อสัตย์สุจริตก็ตาม เราจำเป็นต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอจึงจะปลอดภัย

สำหรับผู้ไม่ภาวนา กิเลสต่างๆแทรกซึมเข้ามาในจิตใจเราทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัว เจตนาที่ดีเสื่อมได้ ถ้าเราไม่รู้จักรักษาเอาไว้

ความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ความยึดติดในความคิดเห็น ความอิจฉาพยาบาท ความหลงอำนาจ ความเซ็ง ความเบื่อหน่าย เกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม กิเลสเกิดตรงไหนนั่นแหละที่เราต้องปฏิบัติ การชนะกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน นี้คือการปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ของผู้ครองเรือน

พระอาจารย์ชยสาโร   

2,781


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย