ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเท่านั้น เราต้องหาความสุขระหว่างการเดินทางไปด้วย


เคล็ดลับสำคัญที่ควรระลึกไว้ คือความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเท่านั้น เราต้องหาความสุขระหว่างการเดินทางไปด้วย

ความสุขนั้นอาจไม่ใช่ความรู้สึกชื่นฉ่ำ แต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้น เมื่อเราสำนึกว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มีคุณค่า มีความหมาย มีแก่นสาร

เมื่อมีความสุขในการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ความพอใจในธรรม ความอดทน ความมุ่งมั่นย่อมตามมา

พระอาจารย์ชยสาโร

2,880


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย