คนเรามักจะเก่ง มักจะก้าวหน้าในกิจกรรมเมื่อมีอุปสรรคคนเรามักจะเก่ง มักจะก้าวหน้าในกิจกรรมเมื่อมีอุปสรรค ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสบายเกินไป ถูกใจมากเกินไป เราชอบประมาท อาการของความประมาทที่เห็นได้ชัดก็คือจะค่อยๆ รู้สึกว่าความสบายนั้นเป็นสิทธิของเรา มันควรจะเป็นอย่างนั้น โทษที่ตามมาคือ เมื่อเราพลัดพรากจากความสบายจะทุกข์มาก ทำใจไม่ค่อยได้ ผู้มีปัญญาจึงหมั่นเตือนสติตัวเองว่า อะไรๆ มันไม่แน่!

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro

2,957จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย