สติเป็นกระแส เรียกว่า สมาธิ


"หลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบสติกับน้ำที่หยดลงมาจากก๊อกน้ำ ท่านบอกว่า เราทำสติแรกๆ สติจะเกิดยาก เกิดสติเพียงครู่เดียว จิตก็เผลอ เมื่อได้สติกลับมาใหม่ ครู่เดียวก็หาย ท่านบอกว่าเหมือนน้ำที่หยดลงมาจากก๊อกน้ำทีละหยด ทีละหยด ถ้าทำสติมากขึ้น ความถี่มากขึ้นก็เหมือนกับหยดน้ำที่หยด หยด หยด ลงมาถี่ขึ้น และถ้าทำสติให้มากจนเป็นสมาธิ ท่านเทียบกับหยดน้ำที่กลายเป็นกระแสน้ำ

ดังนั้น สติเริ่มต้น สติอยู่ไม่ได้ เพียงครู่เดียวก็ฟุ้งซ่านไปคิดอย่างอื่น เมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน มีสติครู่เดียวก็ไปอีก เมื่อทำมากขึ้น สติก็ถี่มากขึ้น ช่วงลืมช่วงเผลอก็น้อยลง สุดท้าย สติเป็นกระแส เรียกว่า สมาธิ"

พระอาจารย์ชยสาโร

------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro   

2,880


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย