"ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

 วิริยะ12  

.
 "ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว"

คำถาม : ตอนไปอยู่ขอนแก่น ที่มีคนเอาค้อนมาปา หลวงปู่กำลังเดินจงกรม หรือทำอะไรอยู่
หลวงปู : เขาไม่อยากให้อยู่ ส่วนเราอยากอยู่ มันผิดใจเขา

คำถาม : อยู่บ้านอะไรคะ
หลวงปู : อยู่บ้านหนองหิน เมืองขอนแก่นเราเดินจงกรมจวนจะแจ้งแล้ว คนใหญ่อยู่ (คนปา)

คำถาม : เขาปาแล้วถูกหลวงปู่ไหมเจ้าคะ
หลวงปู : บ่ ถูกแต่ต้นไม้ใหญ่

คำถาม : แล้วเป็นอย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ โยมคนนั้นนะ
หลวงปู : กลับไปถึงบ้านเขาแล้วไฟไหม้บ้านเขา

"ฐานสโมบูชา" ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เรียเรียงโดย คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต 
   


4,970


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย