19(30/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ธาตุปัพพะ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

19(30/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ธาตุปัพพะ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 30 มกราคม 2564 (เวลา 10.00 น.)
บรรยายธรรม เรื่อง...ธาตุปัพพะ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.   

ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2,938


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย