"แนะนำผู้บวชเนกขัมมภาวนา" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 Webmaster  

"แนะนำผู้บวชเนกขัมมภาวนา" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
2 / 9

"แนะนำผู้บวชเนกขัมมภาวนา"

อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dQst6mxsijM&list=PLABkJ9-iOshhZrONRpPRK4kmv79Fr8zme&index=2

2,946


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย