อริยสัจ(1) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ อริยสัจภาวนา
อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

อริยสัจ(1) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

5/6

อริยสัจภาวนา อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563
ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตรอริยสัจภาวนา

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
(ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย) ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 เปิดอ่านหน้านี้  2,583 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย