ธรรมนำเดิน เช้า

 Webmaster  

ธรรมนำเดิน เช้า


วิปัสสนาพระไพศาล วิสาโล ศูนย์ 3 ปี2560
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 / 12

หลักสูตรเผชิญความตายด้วยใจสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ศ.3 ท่าแซะ ชุมพร
   

ที่มา : https://www.youtube.com/@ybat1yuwaput

2,920


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย