"สิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต" ธรรมะวันเปิดอบรมกรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 32 โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ กรรมฐาน Online
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


"สิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต"

ธรรมะวันเปิดอบรมกรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 32 โดย เขมรังสี ภิกขุ
วัดมเหยงคณ์

กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
9 / 9

-----------------------------------------------------------------------
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
Facebook : https://www.facebook.com/watmahaeyong
Website : http://www.watmahaeyong.or.th
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,931 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย