"ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

 Webmaster  

หลักสูตร/ชุดธรรมะ กรรมฐาน Online
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


"ผังภูมิกรรมฐาน"

อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
7 / 9

-----------------------------------------------------------------------
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
Facebook : https://www.facebook.com/watmahaeyong
Website : http://www.watmahaeyong.or.th
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong
 เปิดอ่านหน้านี้  2,237 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย