ธรรมให้รู้ : ตอนที่74 - วิธีวัดความก้าวหน้าของสติ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 74

วิธีวัดความก้าวหน้าของสติ

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,337 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย