ธรรมให้รู้ : ตอนที่60 - สติปัฏฐาน4 • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่60

สติปัฏฐาน4 • จิตตานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,683 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย