ธรรมให้รู้ : ตอนที่8 - ปัญหาที่คนยุคนี้กำลังเผชิญ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่8 - ปัญหาที่คนยุคนี้กำลังเผชิญ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่8 - ปัญหาที่คนยุคนี้กำลังเผชิญ

โดย

พระมหาวรพรต กิตติวโร

--------
เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/c/DUENJIT/

2,918


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย