63(26/02/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 Webmaster  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
โดย พระสมจิตร สุธัมโม

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,924 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย