ขอบอกบุญอุปถัมภ์ถวายหนังสือเรียนนักธรรมตรี,โท,เอก ๙๔ ชุด

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญอุปถัมภ์ถวายหนังสือเรียนนักธรรมตรี,โท,เอก ๙๔ ชุด
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร เชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือเรียนนักธรรมแด่พระสงฆ์สามเณร ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๙๔ ชุด ดังนี้

๑ เป็นเจ้าภาพชุดนักธรรมตรี ๓๙ ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๓๙๙ บาท
๒ เป็นเจ้าภาพชุดนักธรรมโท ๒๕ ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๓๙๙ บาท
๓ เป็นเจ้าภาพชุดนักธรรมตรี ๓๐ ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๓๙๙ บาท

สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ วัดสองเปย / ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ ใลน์ID Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน) ปิดกองบุญ วันที่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนา

พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดารทุรกันดารDT017894

watsongoei

 เปิดอ่านหน้านี้  614 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย