"รู้ธรรม บรรลุธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)"รู้ธรรม บรรลุธรรม"

" .. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่า "คนที่เชื่อแต่คนอื่นนั้นท่านไม่สรรเสริญ" ท่านทรง "สรรเสริญบุคคลที่รู้เป็นปัจจัตตัง คือรู้เฉพาะตนเอง" เปรียบเหมือนอย่าง "คนที่ได้ลิ้มรสผลไม้ด้วยตนเอง ฉะนั้น"

เพราะถ้าได้ลิ้มรสด้วยตนเองแล้ว "จะไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่า เปรี้ยวหรือหวานอย่างไรความสงสัยทั้งหลายก็หมดไป" เพราะได้รู้ประจักษ์ในความจริงแล้ว "รู้อย่างทั่วถึงนี้ คือคนที่รู้ธรรมะแล้ว ผู้บรรลุถึงธรรมะก็คือบุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเอง" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Beyond_Feelings.phpDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  1125 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย