พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

"รู้ธรรม บรรลุธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 

"รู้ธรรม บรรลุธรรม"

" .. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่า "คนที่เชื่อแต่คนอื่นนั้นท่านไม่สรรเสริญ" ท่านทรง "สรรเสริญบุคคลที่รู้เป็นปัจจัตตัง คือรู้เฉพาะตนเอง" เปรียบเหมือนอย่าง "คนที่ได้ลิ้มรสผลไม้ด้วยตนเอง ฉะนั้น"

เพราะถ้าได้ลิ้มรสด้วยตนเองแล้ว "จะไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่า เปรี้ยวหรือหวานอย่างไรความสงสัยทั้งหลายก็หมดไป" เพราะได้รู้ประจักษ์ในความจริงแล้ว "รู้อย่างทั่วถึงนี้ คือคนที่รู้ธรรมะแล้ว ผู้บรรลุถึงธรรมะก็คือบุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเอง" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Beyond_Feelings.php

DT014902  วิริยะ12 : DT014902, 
 18 ม.ค. 2560 เวลา 07:45 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  
  ความคิดเห็นที่ 3  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 Go to top


จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย