เชิญผู้ศรัทธาร่วมบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอเชิญกุลบุตรผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมบรรพชาอุปสมบท
โอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติภาวนาตามคำสอนพระบรมศาสดา
ดำเนินชีวิตอย่างพระป่ากรรมฐาน เมตตาอบรมโดยพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ- รับสมัครนักศึกษาทุกสถาบันและบุคคลทั่วไปที่อายุไม่เกิน ๒๕ ปี
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
- ลาบรรพชาอุปสมบท ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- บรรพชาอุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ลาสิกขา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดโครงการได้ที่ https://goo.gl/kABrpz

ผู้ประสงค์บริจาคเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม เชิญบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๓๓๓-๒๑๘๕๙๒-๒ ชื่อบัญชี ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๘-๐๑๙๘-๓๙๙๐ (นัฐพงษ์), ๐๘-๘๙๑๒-๒๑๙๐ (ภาสกร), ๐๙-๘๕๖๙-๑๑๓๙ (จิรวัฒน์)
หรือทางเฟซบุ๊ก “เพื่อนพุทธฯ มหิดล (ศาลายา)” ที่ https://www.facebook.com/PreCrpmuDT017823

moss_nattapong

 เปิดอ่านหน้านี้  2915 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย