พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญและเจริญพร สาธุชนทั้งหลาย ร่วมกันทำบุญบริจาคกระเบื้องเพื่อปูศาลาเอนกประสงค์

 ตามที่สำนักสงฆ์แสงอรุณได้สร้างศาลาเอกนกประสงฆ์ขึ้นมา ๑ หลัง เป็นศาลาเปิดโล่งทุกทิศ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา และทำการปูกระเบื้องอาสน์สงฆ์สำเร็จแล้วบางส่วน แต่ยังขาดภายในบริเวณศาลา ๙๐ % ใช้กระเบื้องปู ขนาด ๔๐ คูณ๔๐ เซ็นติเมตร ใช้ประมาณ ๑๙๐ กล่อง กล่องละ ๑๕๕ บาท เป็นปัจจัย ๒๙๔๕๐ บาท พร้อมกับทราย ปูน และกาวยาแนว พร้อมท้งค่าช่าง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับการนี้ จึงขอบอกบุญมายังศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ดังต่อไปนี้
๑. ร่วมกันทำบุญสมทบทุนซื้อกระเบื้องเพื่อปูศาลาดังกล่าว กล่องละ ๑๕๕ บาท
๒. ร่วมกันทำบุญสมทบทุนซื้อปูนเพื่อใช้เทก่อกระเบื้อง สอบละ ๑๑๐ บาท
๓ ร่วมกันทำบุญสมทบทุนค่าแรงงานช่างปู ซึ่งขาดอยู่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. ร่วมกันทำบุญสมทบทุนอย่างอื่นๆ ตามศรัทธาของตน
จึงเรียนมายังสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายทุกท่าน

หมายเหตุ การปูกระเบื้องศาลาจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคมนี้ ใช้เวลา ๑๒ วันเสร็จ (ตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง)

จึงขออนุโมทนาบุญกับกุศลจิตของโยมผู้มีศรัทธาทุกท่าน ขอผลแห่งบุญจงดลบัลดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกราตรีกาลเทอญ. สาธุ
พระมหาบุญส่ง โชติวโร ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์แสงอรุณ โทร.085-712-6972 ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 849-0-22380-7 ชื่อบัญชี พระมหาบุญส่ง โชติวโร เจริญพร...

DT017648  พระมหาบุญส่ง  : DT017648, 
 28 พ.ย. 2558 เวลา 10:20 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 Go to top


จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย