ขอเชิญและเจริญพร สาธุชนทั้งหลาย ร่วมกันทำบุญบริจาคกระเบื้องเพื่อปูศาลาเอนกประสงค์

ตามที่สำนักสงฆ์แสงอรุณได้สร้างศาลาเอกนกประสงฆ์ขึ้นมา ๑ หลัง เป็นศาลาเปิดโล่งทุกทิศ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา และทำการปูกระเบื้องอาสน์สงฆ์สำเร็จแล้วบางส่วน แต่ยังขาดภายในบริเวณศาลา ๙๐ % ใช้กระเบื้องปู ขนาด ๔๐ คูณ๔๐ เซ็นติเมตร ใช้ประมาณ ๑๙๐ กล่อง กล่องละ ๑๕๕ บาท เป็นปัจจัย ๒๙๔๕๐ บาท พร้อมกับทราย ปูน และกาวยาแนว พร้อมท้งค่าช่าง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับการนี้ จึงขอบอกบุญมายังศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ดังต่อไปนี้
๑. ร่วมกันทำบุญสมทบทุนซื้อกระเบื้องเพื่อปูศาลาดังกล่าว กล่องละ ๑๕๕ บาท
๒. ร่วมกันทำบุญสมทบทุนซื้อปูนเพื่อใช้เทก่อกระเบื้อง สอบละ ๑๑๐ บาท
๓ ร่วมกันทำบุญสมทบทุนค่าแรงงานช่างปู ซึ่งขาดอยู่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. ร่วมกันทำบุญสมทบทุนอย่างอื่นๆ ตามศรัทธาของตน
จึงเรียนมายังสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายทุกท่าน

หมายเหตุ การปูกระเบื้องศาลาจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคมนี้ ใช้เวลา ๑๒ วันเสร็จ (ตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง)

จึงขออนุโมทนาบุญกับกุศลจิตของโยมผู้มีศรัทธาทุกท่าน ขอผลแห่งบุญจงดลบัลดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกราตรีกาลเทอญ. สาธุ
พระมหาบุญส่ง โชติวโร ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์แสงอรุณ โทร.085-712-6972 ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 849-0-22380-7 ชื่อบัญชี พระมหาบุญส่ง โชติวโร เจริญพร...DT017648

พระมหาบุญส่ง

 เปิดอ่านหน้านี้  2154 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย