สร้างพระประธานกลางสระน้ำขนาดใหญ่

เนื่องจากทาง..วัดคำนกเปล้า ต.นาห่อม อ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี มีสระน้ำขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมในการที่จะจัดสร้างโรงปฏิบัติธรรมกลางน้ำ..โดยทำเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ มีพระประธานเป็นประมุขอยู่ตรงกลาง ใช้แพน้ำเป็นบริเวณให้เต็มน้ำเป็นที่รวม..และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในชนบทอีกด้วย..จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลาย...ที่มีจิตประกอบด้วยบุญและกุศลทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดสร้าง..ตามโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี..จึงขอบอกบุญมาฯให้ทราบโดยทั่วกัน...ติดต่อสอบถามกองบุญได้ที่..พระอาจารย์มหาบุญส่ง โชติวโร โทร..๐๘๕-๗๑๒-๖๙๗๒ ตั้งแต่บัดนี้..เป็นต้นไป..สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิDT016788

พระมหาบุญส่ง โชติวโร

 เปิดอ่านหน้านี้  1395 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย