ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมกันเป็นประธานสร้างพระสีวลี เมตตามหาลาภ ประดิษสฐานไว้ในสถานที่ปฎิบัติธรรมประจำสำนักสงฆ์

เนื่องจาก..สำนักสงฆ์แสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ.หนองบัว ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐ มีโครงการจัดสร้างพระสีวลีมหาเถระ พระเมตตา มหาลาภ เพื่อประดิษสฐานไว้ประจำสำนักสงฆ์ดังกล่าว จึงขอบอกบุญมายังศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ที่อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางสำนักสงฆ์ฯ เพื่อพระสีวลี ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร ประธานสำนักสงฆ์แสงธรรม โทร.๐๘๕-๗๑๒-๖๙๗๒DT016788

พระมหาบุญส่ง โชติวโร

 เปิดอ่านหน้านี้  1315 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย