เชิญบูชาหลวงพ่อขาววัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงครังและศาลาปฏิบัติธรรม

เชิญบูชาหลวงพ่อขาววัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา นนทบุรี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงครังและศาลาปฏิบัติธรรม
ติดต่อได้ที่ : สนง. วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา 087 883 2544


ที่มา : เชิญบูชาหลวงพ่อขาววัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงครังและศาลาปฏิบัติธรรม

DT010849

ooh3939

 เปิดอ่านหน้านี้  2947 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย