มิถุนายน


งานวันสุนทรภู่กวีโลก จังหวัดระยอง

งานวันสุนทรภู่กวีโลก ช่วงวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งานวันสุนทรภู่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความอัจฉริยะของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


โดยจะมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ผลงานจากวรรณกรรมสุนทรภู่ ชมศิลปะการแสดงของดีบ้านฉัน

งานวันสุนทรภู่กวีโลก จังหวัดระยอง
สถานที่ : อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง ระยอง
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย