มีนาคม


งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๕ มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ ๙ (พ.ศ. ๑๗๘๑ - ๑๘๓๙) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย


โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่ : อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบล เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย