ตุลาคม


เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle Of Faith) จังหวัดหนองคาย

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle Of Faith) ช่วงเดือนตุลาคม จังหวัดหนองคาย ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาโดยจะมีลูกไฟพุ่งผุดขึ้นมาจากแม่นํ้าโขง เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑


ในวันดังกล่าวจะมีพิธีบวงสรวงพญานาคตามแบบโบราณที่สืบทอดกันมา มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเพื่อมาร่วมทำบุญ และเฝ้ารอชมปรากฏการณ์ดังกล่าวตลอดแนวความยาวของริมแม่นํ้าโขง ซึ่งจะมีพิกัดชมบั้งไฟพญานาคกระจายตามจุดสำคัญในอำเภอต่าง ๆ

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle Of Faith) จังหวัดหนองคาย
สถานที่ : จุดชมบั้งไฟพญานาค วัดไทย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย