ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย