ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย