ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การปรินิพพาน

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย