พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน

หมวดที่ ๒ - พระพุทธเจ้า พระนาม

"พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน"

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ที่ใกล้กาลปัจจุบันที่สุด และคัมภีร์กล่าวถึงบ่อย ๆ คือ

๑. พระวิปัสสี
๒. พระสิขี
๓. พระเวสสภู
๔. พระกกุสันธะ
๕. พระโกนาคมนะ
๖. พระกัสสปะ
๗. พระโคดม (คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน)


ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  3942   ครั้ง

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย