บทความธรรมะ


พิจารณาสังเกตการณ์
การดู 1886 ครั้ง
ใครจะรู้
การดู 1878 ครั้ง
รู้กายรู้ใจ
การดู 1926 ครั้ง
ฉลาดแบบไม่โง่
การดู 1913 ครั้ง
สอบอารมณ์
การดู 1877 ครั้ง
หลงตนลืมตาย
การดู 1914 ครั้ง
ฝึกใจให้เหนือกว่าใคร
การดู 1863 ครั้ง
ความสามารถต่างระดับ
การดู 1911 ครั้ง
ความสามารถต่างระดับ
การดู 1890 ครั้ง
เกมจิต
การดู 1941 ครั้ง
ไม่กลัวถูกจับผิด
การดู 1868 ครั้ง
ความเข้าใจผิด
การดู 1911 ครั้ง
หลักการชีวิต
การดู 1870 ครั้ง
มีตนเป็นที่รัก
การดู 1881 ครั้ง
ของเก่าโบราณ
การดู 1932 ครั้ง
เจาะเวลาหาฉลาด
การดู 1840 ครั้ง
ภาษาคนคือภาษาใจ
การดู 2071 ครั้ง
ยอดไอคิว
การดู 1901 ครั้ง
โทษเกิดเพราะไม่สำรวม
การดู 1866 ครั้ง
ที่พึ่งได้
การดู 1871 ครั้ง


  ความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย