มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8 ตอน สุขในธรรม ณ เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 DhammathaiTeam     15 มิ.ย. 2562

มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8 ตอน สุขในธรรม
ณ เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรม

เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ ให้แง่คิดกับชีวิต

โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ นำโดย

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี,
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ,
พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์,
พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ,
พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด,
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสราชวิหาร กรุงเทพฯ,
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ,
พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน) วัดวีรวงศาราม จ.ชัยภูมิ,
พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา

พบกันในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ (ชั้น 5.5) เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

มาร่วมฟังธรรมเทศนาตลอด 9 ชั่วโมงเต็ม พร้อมร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 80 รูป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรกที่มาถึงจะได้รับมอบพระธาตุ จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย หนังสือสวดมนต์ และของที่ระลึกหน้างาน

ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @okmass

ที่มา : โทร 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @okmass

3,656


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย